១២ វិច្ឆិកា ២០២០

វាមើលទៅដូចជាកូនរបស់ខ្ញុំមានបញ្ហាអង្គែស្បែកក្បាលអ៊ីចឹង។ តើវាគឺជា “អាចម៍ក្របី” មែនដែរឬទេ? តើមូលហេតុអ្វីទៅដែលបណ្តាលឱ្យកើត “អាចម៍ក្របី”? ប្រសិនបើស្បែកក្បាលកូនរបស់អ្នកមានស្នាមប្រឡាក់ ហើយស្បែកស្ងួត ដែលមើលទៅដូចជាអង្គែ ឬស្បែកក្រាស់មានខ្លាញ់ពណ៌លឿង […]

១៣ សីហា ២០២០

ការកាត់បន្ថយរយៈពេលមើលទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន និងអាយផែត របស់កូនអ្នកអាចជួយធ្វើឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេមានភាពល្អប្រសើរ។ ទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន និងអាយផែត អាចបណ្តាលក្មេងៗកើតរោគផ្លូវចិត្ត តាំងពីអាយុត្រឹមតែពីរឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ។ ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានព្រមានថា ក្មេងៗដែលមានវ័យត្រឹមតែ ២ ឆ្នាំកំពុងកើតមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដោយសារឧបករណ៍ទាំងនេះ។ […]